Støt grøn omstilling med god kommunikation

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Målene omfatter en lang række tiltag, som skal forbedre vilkår for alt liv på vores planet frem mod år 2030.

Under hvert af de 17 mål findes en række delmål – 169 i alt – der gør det muligt for alle at finde én eller flere aktiviteter, som kan gøre verden bedre. På engelsk hedder FN’s 17 verdensmål “UN’s Sustainable Development Goals” – forkortet “SDG“.

Integrér verdensmål i din strategiske kommunikation

Hos StoryLoft har FN’s verdensmål to ben. Det ene handler om, hvilke mål StoryLoft primært arbejder med. Det andet handler om, hvordan StoryLoft kan hjælpe virksomheder med at koble valgte verdensmål til den strategiske kommunikation.

Det kan dreje sig om at få afklaret, hvilke af målene man konkret arbejder med (måler på), hvilke man gerne vil arbejde med i fremtiden, og hvilke man støtter/supporter på anden vis.

I FN-regi arbejder man med ‘de tre bundlinjer‘: klima, mennesker og økonomi

Så overordnet skal de historier og den information, du kommunikerer til dine interessenter, omhandle alle tre bundlinjer. Her hjælper StoryLoft dig med at kommunikere korrekt og konkret, så du ikke ender med en omgang varm luft (som verden har så rigeligt af i forvejen).

StoryLoft arbejder selv med verdensmål

Som lille virksomhed med få maskiner og et meget lille forbrug, kan det være svært at se, hvilken forskel StoryLoft eksempelvis kan gøre i det store globale perspektiv. Her skal man blot forstå, at enhver indsats – stor eller lille – gør en forskel.

Start med dét, du ved, du kan gøre. Det gør jeg!

Hos StoryLoft arbejder jeg med verdensmålene: 4, 12, 14 og 15.

UN17_SDG_4-12-14-15 FN's verdensmål

To mål arbejder jeg med i det daglige arbejde – nemlig mål 4 og 12 – mens mål 14 og 15 er mål, som jeg er optaget af ved siden af.

Under hvert af målene findes, som nævnt i starten, en række delmål. De er med til at konkretisere målene i egentlige handlinger, som vi kan måle på.

Under mål 4 arbejder StoryLoft med delmål 4.7, der handler om at formidle og undervise andre i bæredygtighed.

Under mål 12 er delmål 12.2 og 12.6 i fokus. De handler om at bruge og ikke mindst genbruge naturens ressourcer, og om aktivt at motivere andre virksomheder til at gøre det samme. Hos StoryLoft bruges printeren for eksempel kun minimalt; og når jeg en sjælden gang gør, er det på recycled papir.

Under mål 14 arbejder jeg mest med 14.5. Vi er alle sejlere i familien og har meldt os ind i Søværnets ‘Havmiljøvogter‘-kampagne, hvor man forpligter sig til at samle affald op – både ude på havet og langs de strande, vi færdes på og ved.

Under mål 15 er der, som ved mål 12, fokus på naturens ressourcer. Delmålene 15.2 og 15.B handler om at skåne verdens skove, og hjælpe med at genplante tabte skovarealer. StoryLoft har sammen med iværksætterkollektivet ‘FirstHub‘ støttet NGO’en ‘Plant for the Planet‘, der arbejder aktivt med skovplantning og genrejsning af skov mange steder i verden.

Det handler om adfærd og en cirkulær tankegang

Måske arbejder din virksomhed allerede med at reducere, sortere og håndtere affald. Måske arbejder I endda på, hvordan rester fra jeres produktion kan blive til en ressource og indgå et helt andet sted.

Det er dét, der kaldes en ‘cirkulær tankegang’. Ting skal helst kunne bruges (genbruges) flere steder og gerne igen og igen.

Hvis det skal lykkes, kræver det en adfærdsændring. Særligt hvis virksomheden har travlt, er det let for både ansatte, leverandører og i sidste ende kunder, at springe over, hvor gærdet er lavest. Vedholdenhed og gentagelse af budskaber, tanker og handlinger er derfor ofte en del af planen.

Det samme er løbende og målrettet kommunikation, og som altid skal det kunne skabe en sammenhængende mening for modtageren. Det er derfor StoryLoft eksisterer!

Hvis du og din virksomhed ønsker at komme i gang med at arbejde med FN’s 17 verdensmål, kan du med fordel kontakte organisationen ‘FN17 Business‘.

Er du gået i gang og vil vide, hvordan du kommunikerer troværdigt om bæredygtighed og om verdensmålene, så er du kommmet det rette sted. Kontakt StoryLoft, så taget vi et møde og en kop kaffe.

Det koster ikke noget!


Ifølge det internationale magasin Forbes (2013) signalerer godt sprog: ’Attention to detail’, ’Critical thinking’ og ’Intellectual aptitude’. Omvendt sjusker man med sproget, kan det ifølge Forbes være en karrierebremse og resultere i svigtende indtægt for en virksomhed.

Like most other websites StoryLoft.dk uses cookies. They aim to track traffic and ensure optimal site performance only - quite bland and boring, actually. Click [Accept] to carry on (with bland cookies).