StoryLofts persondatapolitik

– General Data Protection Regulation, GDPR

Som led i god forretningspraksis og for at overholde gældende regler for dataindsamling (jævnfør General Data Protection Regulation, GDPR) har StoryLoft udarbejdet følgende persondatapolitik (Privacy Policy), så du kan føle dig tryg ved at arbejde sammen med os.

StoryLoft er dataansvarlig

At være dataansvarlig betyder, at StoryLoft er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

StoryLoft
CVR: 41990376
Oktobervænget 59
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 28 772 883
Mail: klm|at|storyloft.dk

Indsamling og opbevaring af data

Når du henvender dig til mig via telefon eller email med henblik på eventuelt at opstarte et samarbejde, så gemmer vi umiddelbart følgende om dig:

 • Dit navn
 • Dit firmas navn og CVR-nummer
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mailadresse
 • Emne for vores samtale/samtaler
 • Dit eventuelle CV
 • Seneste dato for korrespondence

Oplysningerne registrerer og gemmer vi med henblik på:

 • at kunne kontakte dig, hvis vi der opstår ændringer i indgåede aftaler eller deadlines
 • at kunne fremsende faktura og kvitteringer efter opgaver/samarbejder er afsluttede
 • at kunne udsende nyhedsbreve og pressemeddelelser, til de der har givet tilsagn herom

De ovennævnte data gemmes i 5 år jævnfør bogføringsloven. Dog slettes dine data umiddelbart og øjeblikkeligt, hvis ikke vi indgår aftale om opgaver eller andet samarbejde.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når vi (StoryLoft) behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (for eksempel indberetninger til SKAT)

Videregivelse af persondata og -oplysninger

StoryLoft videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis StoryLoft er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

StoryLoft har revisoraftale med ReviMidt (CVR: 34480370) med hvem, vi deler oplysninger væsentlige for fakturering og lovpligtige skatte- og momsindberetninger.

Overførsel af data til udlandet

StoryLoft overfører ikke umiddelbart dine personoplysninger til udlandet (udenfor Danmark). Dog indsamles brugertrafik på vores website – www.storyloft.dk – som efterfølgende behandles via Google Analytics.

Dine rettigheder til de indsamlede personoplysninger

Det giver sig selv, at du stadig har rettigheder til de personoplysninger, vi har opsamlet og gemt om dig. Det gælder blandt andet:

Ret til at trække afgivet samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit afgivne samtykke til vores persondataopsamling tilbage. Kontakt StoryLoft via enten telefon, e-mail eller pr. brev til StoryLofts postadresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som StoryLoft allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger
Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger StoryLoft behandler om dig, og om hvordan vi behandler dem.

Ret til at få berigtiget oplysninger
Du har til enhver tid ret til at få dine oplysninger rettet, hvis vi ved et uheld har registreret ukorrekte oplysninger om dig.

Ret til at få dine oplysninger slettet
I visse tilfælde kan du have ret til, at StoryLoft sletter alle dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må StoryLoft fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod StoryLofts behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til flytning af personoplysninger (Dataportabilitet)
I visse tilfælde har du ret til at få flyttet dine personoplysninger fra StoryLoft til en anden dataansvarlig eller få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de ‘registreredes rettigheder‘.
Denne vejledning finder du på Datatilsynets websted:
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Du kan klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over StoryLofts behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Dette kan gøres telefonisk på: 33 19 32 00 eller pr. e-mail: dt|at|datatilsynet.dk

Behandling af andre oplysninger

Bliver der i forbindelse med en aftale eller vores indgående samarbejde behov for at dele andre end de ovennævnte oplysninger, vil disse oplysninger bliver slette umiddelbart efter endt samarbejde med mindre, at der er afleveret klart samtykke til at StoryLoft gemmer disse oplysninger.

Særligt personfølsomme oplysninger bør alene sendes krypteret og således ikke pr. e-mail, SMS/tekstbesked eller via sociale medier. Alle sådanne særligt personfølsomme oplysninger slettes – uanset form – efter samarbejdets afslutning.

StoryLoft.dk bruger cookies

Vi bruger alene cookies på vores websted – www.storyloft.dk – for at følge trafikken og sikre fuld funktionalitet af webstedet. Webstedet benytter softwareløsninger, der ikke opsamler og gemmer personfølsomme oplysninger, og som kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. Du kan til enhver tid vælge at begrænse, blokere eller helt slette brug af aktive cookies i din browser.

Skulle du have spørgsmål til StoryLofts persondatapolitik (Privacy Policy), er du til enhver tid velkommen til at kontakte os – enten telefonisk eller via e-mail.

Du kan også benytte StoryLofts kontaktformular. Den finder du under menupunktet: ‘Kontakt

StoryLofts persondatapolitik er senest opdateret 7. marts 2022.

Like most other websites StoryLoft.dk uses cookies. They aim to track traffic and ensure optimal site performance only - quite bland and boring, actually. Click [Accept] to carry on (with bland cookies).