Generelle betingelser

– Spilleregler og rettigheder hvis vi skal arbejde sammen

For at sikre, at vi – kunder, leverandører og StoryLoft – får et godt og frugtbart samarbejde med fokus på det gode relationsskabende indhold, er der nogle formelle betingelser, der bare skal være på plads.

Det gælder blandt andet:

Betalingsvilkår

Fakturaer udsender vi som udgangspunkt, når opgaven er afleveret – dog senest ved månedens afslutning. Vælger du som kunde ikke at anvende StoryLofts materiale, så fremsender vi faktura for det udførte arbejde ved månedens afslutning.

Bestiller du som kunde et klippekort/timekort (10x, 20x eller 50x), afsender vi faktura umiddelbart efter bestilling. Ethvert klippekort er gyldigt fra 6 måneder efter den dato, hvor StoryLoft påbegynder den første opgave. Datoen vil fremgå af klippekortet.

Afbrydes samarbejdet af kunden, inden klippekortet er opbrugt, er StoryLoft ikke forpligtet til at yde refusion for de resterende/uunyttede timer. Afbrydes samarbejdet af StoryLoft, refunderes det ubrugte antal timer på klippekortet til timetaksten på kortet.

Afvigelser fra ovenstående praksis skal aftales og bekræftes skriftligt mellem StoryLoft og kunden/leverandøren for at være gældende.

Hos StoryLoft faktureres tidsforbrug som udgangspunkt kun i hele timer.

Ændringer i aftalen

Bliver der undervejs lavet om på konditionerne for en aftalt opgave – det kan være ændringer i opgavens omfang eller ændring af deadlines – så gælder ændringerne først, når disse er konfirmeret gensidigt på skrift (for eksempel pr. mail).

Tidsforbruget op til ændringen faktureres som oprindeligt aftalt.

Frister for betaling

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er fristen for betaling af fremsendte fakturaer 14 kalenderdage efter afsendelse.

Der tages ikke højde for søn- og helligdage, så det påhviler derfor kunden alene at sikre, at det fakturerede beløb er betalt rettidigt.

StoryLoft forbeholder sig ret til uden øvrig varsel at opkræve rykkergebyr på 10% af det fakturerede beløb ved overskridelse af betalingsfrist på mere end 14 kalenderdage.

Ophavsret

Materialer og andet indhold, som er produceret af StoryLoft, tilhører StoryLoft, indtil det er betalt fuldt og helt i overensstemmelse med fremsendt faktura. Når betaling er registreret, tilhører materialet umiddelbart kunden, der herefter har råderet over det afleverede indhold.

Råderetten er dog kun gældende, når indholdet benyttes, som aftalt mellem kunden og StoryLoft.

Ved publiceringer i nyhedsmedier, fagplade eller associerede medier skal StoryLoft og forfatter krediteres tydeligt; med mindre andet er gensidigt aftalt på skrift.

Alle materialer, billeder og blogindhold, der er udgivet på StoryLoft.dk eller associerede medier og platforme, tilhører StoryLoft, og må ikke uden forudgående aftale benyttes af andre.

Ulovlig brug af indhold fra StoryLoft.dk udløser umiddelbart et erstatningskrav i form af en faktura med 14 dages betalingsfrist. I særligt grelle tilfælde bliver de rette myndigheder kontaktet.

Tekst- og datamining forbudt

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold udgivet på StoryLoft.dk er beskyttet efter lov om ophavsret. StoryLoft – subsidiært Kenneth Ley Milling – forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

StoryLoft – 30. juni 2023

Like most other websites StoryLoft.dk uses cookies. They aim to track traffic and ensure optimal site performance only - quite bland and boring, actually. Click [Accept] to carry on (with bland cookies).