Storyloft 2021 | photo by Frederick Medina
Skrivetips (UK)

Engelske kollektivord – ental eller flertal?

Det driller indimellem på dansk, så det er måske ikke så underligt, at det… eller de?.. også driller danske tekstforfattere på engelsk. Skal man betragte det/dem som ental eller flertal, når der er tale om en gruppe eller flok af noget/nogle?

Det handler i dette indlæg om den ordgruppe, som i daglig tale kaldes ‘kollektivord‘, ‘kollektive navneord‘ eller bare ‘kollektiver‘. På engelsk kaldes denne gruppe ord ‘collective nouns‘, og som på dansk kan de godt volde selv dygtige tekstforfattere og skribenter kvaler.

Et par klassikere, som undervisere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har yndet at dunke sine elever i hovedet med i årevis, er behandlingen af de hyppigt brugte kollektivord: ‘Politiet‘, ‘Brandvæsenet‘ eller ‘Regeringen‘. Skal de betragtes og beskrives i ental eller flertal? Hedder det:

Politiet det har spærret vejen ved Rådhuspladsen
Brandvæsenet det har advaret beboerne to gange
Regeringen den har besluttet at hjælpe udsatte grupper

Eller:

Politiet de har spærret vejen ved Rådhuspladsen
Brandvæsenet de har advaret beboerne to gange
– Regeringen de har besluttet at hjælpe udsatte grupper

Lektorerne på DMJX ville sandsynligvis argumentere for det første. Men det betyder ikke, at de tre kollektiver – politiet, brandvæsenet og Regeringen – altid skal behandles i entalsform.

Er der tale om, at ‘politiet‘ som myndighed har gjort hint og dette, så skal det naturligvis være i ental, mens flertalsformen kan bruges, når der er tale om en konkret gruppe af politifolk. Her vil det være helt naturligt at skrive: “Politiet (i form af ‘politibetjente’) rykkede ind, da de hørte råb inde fra huset“.

Man kan dog ofte helt undlade både ‘det‘ og ‘de‘ i sætninger med kollektive navneord på dansk.

– Politiet holder vagt ved begge indgange til museet
– Regeringen har fremsat forslag om obligatorisk musikundervisning i folkeskolen

Du kan også hjælpe dig selv med at “justere” navneordet lidt. Skriv ‘politibetjente‘ i stedet for ‘politiet‘ eller ‘brandfolk‘ i stedet for ‘brandvæsenet‘. Så er du ikke i tvivl.

Men så let er det ikke helt på engelsk. Øv!

Kollektive navneord på engelsk – US eller UK?

Der er omtrent lige så mange kollektive navneord på engelsk, som på dansk. Ord som: ‘Crew‘, ‘Committee‘, ‘Family‘, ‘Staff‘ og mange, mange flere.

Men hvor der på dansk er tale om nuancer, er der på engelsk tale om en mere distinkt forskel alt efter, hvor i verden du befinder dig. Lad os tage et eksempel:

The family was together every year for Christmas” (US)

Her er ‘family‘ det kollektive navneord. Af verbet ‘was‘ kan vi se, at ‘family‘ er i ental. Sådan ville man overvejende skrive det på amerikansk-engelsk (USA og Canada).

Anderledes forholder det sig på britisk-engelsk (Storbritannien og Australien), hvor man skal vælge, om man i en sætning betragter ‘family‘ som en enhed (ental) eller som en gruppe af indvider (flertal). Derfor er følgende sætning korrekt i Storbritannien – men ville ikke blive brugt i USA/Canada:

The family were allowed to cross the border” (UK)

Der er altså minimum tre ting, du skal være opmærksom på, når du bruger ‘collective nouns‘ i dine engelske tekster.

  1. Om du skriver UK-English eller US-English.
  2. Om du skal beskrive en gruppe af individer, eller om dit navneord i stedet beskriver én samlet enhed.
  3. Vær konsekvent! Det nytter ikke at skrive: “The board were unable to decide its way forward“. Så er du afsløret som dansk amatør.

Er du i tvivl om dine ‘kollektiver‘ – på dansk eller på engelsk – så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig.


Ifølge det internationale magasin Forbes (2013) signalerer godt sprog: ’Attention to detail’, ’Critical thinking’ og ’Intellectual aptitude’. Omvendt sjusker man med sproget, kan det ifølge Forbes være en karrierebremse og resultere i svigtende indtægt for en virksomhed.

Svar på indlæg

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Like most other websites StoryLoft.dk uses cookies. They aim to track traffic and ensure optimal site performance only - quite bland and boring, actually. Click [Accept] to carry on (with bland cookies).